Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczytnie nie prowadzi rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016. Zapisy dzieci 5-letnich podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu dokonywane będą w przedszkolach na terenie miasta Szczytno.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

  • Od 7 stycznia 2015 r.

- pobieranie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do szkoły przez rodziców dzieci zameldowanych lub zamieszkałych (na podstawie oświadczenie rodzica) w obwodzie szkoły,

- pobieranie wniosków rekrutacyjnych przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zgłoszenia i wnioski należy pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.sp3.szczytno.pl w zakładce dla rodziców, rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

  • Od 16 lutego do 13 marca 2015 r.

!- Zapisy dzieci i złożenie wypełnionych zgłoszeń lub wniosków rekrutacyjnych do szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów w sekretariacie szkoły.

  • Od 16 marca do 24 kwietnia 2015 r.

- Rozpatrywanie przez komisję rekrutacyjną złożonych zgłoszeń i wniosków rekrutacyjnych.

  • Do 30 kwietnia 2015 r.

- Podanie do wiadomości przez dyrektorów szkół podstawowych ostatecznych list dzieci przyjętych do szkoły.

  • 02 czerwca 2015 r.

- Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do szkoły (godz. 1630).

Czytaj dalej

Ogłoszenie - organizacja wolnych dni (święta)

W związku z przerwą świąteczną w dniach 22 grudnia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r. proszę rodziców o zadeklarowanie potrzeby opiekidla swoich dzieci. Zgłoszenia należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 17 grudnia 2014 r. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonej opieki, należy wcześniej poinformować o tym szkołę (tel. 89 6760960). Brak zgłoszenia oznacza, że nie jesteście Państwo zainteresowani w tych dniach taką opieką.

Jednocześnie przypominam, że za zgodą organu prowadzącego oraz Rady Rodziców z dnia 29.09.2014 roku

2 stycznia 2015 r. – to dzień wolny od zajęć, odpracowywany w sobotę 10 stycznia 2015 r.
5 stycznia 2015 r. – to dzień, w którym zapewniamy dla chętnych dzieci, w godzinach od 7.00 do 16.30 zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkoły.

Półzimowisko

W dniach 26.01 – 06.02.2015r. w naszej szkole odbędzie się półzimowisko. Koszt całkowity wynosi 135 zł (60 zł wyżywienie,75 zł uczestnictwo). Dzieci będą przebywały w szkole w godzinach 9.00 – 14.00. W tym czasie skorzystają z dwóch posiłków: śniadanie i obiad. Program półzimowiska obejmuje m. in. wyjazd na basen, wyjście na seanse filmowe i zajęcia w MDK-u. Na terenie szkoły będą odbywały się zajęcia sportowe, komputerowe oraz świetlicowe. Zapisy u pana Tadeusza Wlazło do dnia 19.01.2015 roku. Osoby korzystające z dofinansowania proszone są o załatwienie formalności w MOPS.

2014  Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczytnie