Dzień Otwarty Szkoły

W ramach Dnia Otwartego Szkoły 20 marca 2015 roku w oddziałach przedszkolnych i w klasach I - III odbyły się zajęcia dla rodziców. Rodzice mieli możliwość obserwacji pracy dzieci na lekcji oraz poznania ich umiejętności.

Ratownicy medyczni w oddziale przedszkolnym

16 marca 2015 roku dzieci z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem Ratowników Medycznych z Fundacji Autrimpus w Szczytnie uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy, postępowania przy omdleniu i złamaniu oraz umiejętności wzywania służb ratowniczych. Dużą atrakcją było również obejrzenie zawartości torby medycznej ratowników.

AKCJA JABŁUSZKO

05.03.2015 roku w naszej szkole przeprowadzona została „Akcja jabłuszko”. Wszyscy uczniowie zostali poczęstowani jabłkami podarowanymi przez Stowarzyszenie Promyk. Transport jabłek do szkoły zorganizowała pani Dorota Sobieraj – sekretarz szkoły, a rozdaniem zajęli się nauczyciele świetlicy wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

2015  Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczytnie